تبلیغات
forever - شرایط نویسندگی
تا ابد کنارتم...

در اینجا شرایط نویسندگی را برای شما علاقه مندان اعلام میداریم
1 باید فعال باشه.یعنی حداقل هفته ای یه پست رو بزاره
2 به نویسنده های دیگه بی احترامی نکنه و به پست هاشون نظر بده
3 اگر مدتی نمیتونست بیاد دلیلشو به من یا خواهرم بگه
4 حتما حتما یکی از شخصیت های وکالوید باشه

اینم چند تا پیشنهاد:
*نکته: خودتون میتونین به دلخواه برای شخصیتتون بیوگرافی بنویسین*

Hatsune Miku
وضعیت : انتخاب نشده

Keito
وضعیت : انتخاب نشده

Gumi
وضعیت : انتخاب نشده

Megurine Luka
وضعیت : انتخاب نشده

Mayu
وضعیت : انتخاب نشده

Meiko
وضعیت : انتخاب نشده

Yuzuki Yukari
وضعیت : انتخاب نشده

Gakupo
وضعیت : انتخاب نشده

Seeu
وضعیت : انتخاب نشده

Ia
وضعیت : انتخاب شده

Oliver
وضعیت : انتخاب نشده

Yohioloid
وضعیت : انتخاب نشده

Zhiu Moke
وضعیت : انتخاب نشده

Yuezheng Ling
وضعیت : انتخاب نشده

Tone Rion
وضعیت : انتخاب نشده

Cyber Diva
وضعیت : انتخاب نشده

Sf A2 Miki
وضعیت : انتخاب نشده

Xin Hua
وضعیت : انتخاب نشده

Hiyama Kiyoteru
وضعیت : انتخاب نشده

Avanna
وضعیت : انتخاب نشده

Vy2 Yuma
وضعیت : انتخاب نشده

Kaai Yuki
وضعیت : انتخاب نشده

Rana
وضعیت : انتخاب نشده

Akita Neru
وضعیت : انتخاب نشده

Sukone Tei
وضعیت : انتخاب نشده

V flower
وضعیت : انتخاب نشده

Galaco
وضعیت : انتخاب نشده